ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางร่มเกล้า ประทิศบ้านเจริญผลลาออกจากราชการ 
2นายเอกพันธ์ กลมพุกวัดสุพรรณพนมทองสพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3
3ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์ คำเผือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก