ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกุมารี ฝั้นหลีบ้านเขาเขียวโรงเรียนบ้านปอพระ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2นางพรพิมล จำปาตาบ้านกลางโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3นางสาวกัลยา ม่วงรักบ้านหินประกายโรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4นางสาวพรพิมล จ๋อยศรีบ้านโคกวังสารโรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5นางสาวเบญจพร สิทธิจันทร์บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป.พิษณุโลก เขต 1
6นายสุภาพ อิ้มทับบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กโรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป.พิษณุโลก เขต 1
7นางณัฐพร จินาบ้านตอเรือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) สพป.พิษณุโลก เขต 1
8นางสาวสุภัสสรา บุญแต่งบ้านโป่งปะโรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม.เขต 39
9นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคามชุมชนบ้านไทรย้อยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.เขต 41
10นางพิศมัย ทาวันบ้านเจริญผลโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป.แพร่ เขต 2
11นางสาวปริยากร กิลาวิทย์บ้านวังขวัญโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต 23