ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกฤษณะ ศุภธญนันท์บ้านหนองขมิ้นโรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรรค์) สุโขทัย เขต 3